Jeśli potrzebujesz indywidualnej współpracy, napisz do mnie na adres agnieszka@agnieszkawrobel.pl

CHARAKTER WSPÓŁPRACY I KORZYŚCI DLA CIEBIE

W ramach sesji coachingowo –mentoringowych pracujemy indywidualnie – Ty i ja. Dzięki temu wykorzystujesz maksymalnie czas, bo omawiamy Twoje przypadki (z pracownikami, przełożonymi, współpracownikami, klientami, partnerami biznesowymi) i szukamy rozwiązań dla Twoich konkretnych sytuacji. Zero teoretyzowania. Maksimum praktyki. Masz możliwość zadania każdego pytania. Nasze spotkania mogą mieć charakter bardziej coachingowy lub bardziej mentoringowy. Ty decydujesz, który rodzaj pracy jest dla Ciebie bardziej użyteczny. Pomiędzy sesjami dostajesz materiały on-line, dostęp do potrzebnych kursów online oraz zadania do wykonania.  

PROCES WSPÓŁPRACY

  • ROZPOZNANIE kluczowych elementów wpływających na skuteczność i efektywność w Twojej pracy

Etap ten realizujemy poprzez szczegółową rozmowę  – określimy kluczowe kompetencje, które pozytywnie wpływają na Twoją efektywność pracy oraz przyjrzymy się Twoim najważniejszym wartościom i potrzebom.

  • ZDEFINIOWANIE CELÓW, które chcesz zrealizować i OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW POMIARU stopnia ich realizacji

Etap ten polega na jak najbardziej precyzyjnym sformułowaniu celów coachingowych oraz określeniu miar, które w jak najbardziej możliwie obiektywny sposób będą informowały Cię o Twoich postępach (zrobimy to po to, abyś mógł/mogła zmierzyć swoje efekty, a nie tylko opierać się na tzw. odczuciach).

  • SESJE COACHINGOWO-MENTORINGOWE odwołujące się do zaplanowanych celów oraz MONITORING postępów

W procesie rozwoju kompetencji odnosimy się do Twoich obserwowalnych zachowań, umiejętności, postaw i wartości.

W celu podwyższenia efektywności procesu wspólnie planujemy działania międzysesyjne (czyli będą prace domowe).

W ramach procesu udostępniam Ci też wszystkie moje kursy online, a także adekwatne do twoich celów artykuły, filmy video oraz bibliografie.

  • RAPORT z rekomendacjami dalszej pracy

Na zakończenie procesu coachingowego przygotowujemy raport z rekomendacjami dotyczącymi dalszych działań rozwojowych.

CZAS I FORMA SESJI

Czas trwania jednej sesji – 60 minut

Sugerowana ilość sesji – między 7 a 10 (1 – definiowanie celów, określanie wskaźników i ich poziomu aktualnego, od 2 spotkania – sesje właściwe).

Częstotliwość spotkań – optymalnie co 2-3 tygodnie – taka częstotliwość sesji umożliwia z jednej strony pracę własną pomiędzy sesjami, a także podtrzymanie stałego kontaktu, czyli dopływ wglądu i moblizacji.

Terminy i godzina spotkań – do ustalenia

Miejsce spotkań – na żywo (jeśli mieszkasz w Łodzi) lub przez telefon / skype.

PŁATNOŚCI

Otrzymasz ode mnie fakturę (zw z VAT).