Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska – Wróbel

„Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać. Doświadczenia z polskiego rynku.”

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.

 

 

 

 

Książka nominowana do nagrody „Książka dla Trenera” – edycja 2016.

Razem z Agnieszką Kozak odpowiadam w niej na następujące pytania: Jak stać się inspirującym liderem i uniknąć najczęstszych błędów menedżerskich? Jak motywować współpracowników, aby chętnie i odpowiedzialnie wykonywali powierzane im obowiązki? Jak wyrażać niezadowolenie i krytykę oraz nie stracić dobrych relacji ze współpracownikami?

Rozwiązania problemów menedżerów proponowane przez zagranicznych mówców, nawet jeśli sprawdzone, są mało skuteczne. Dlaczego? Ponieważ nie są dostosowane do naszych realiów. Jak pokazuje praktyka, problemem nie jest wprowadzić nową, modną zmianę. Ogromnym wyzwaniem jest tę zmianę utrzymać.

Kadra zarządzająca jest najważniejszym spoiwem wszystkich elementów firmy. To menedżerowie kreują całą organizację i to od ich zaangażowania zależy, czy firma będzie działać tak, jak powinna. Skuteczne zarządzanie to efektywna współpraca z pracownikami, którym lider pomaga budować poczucie własnej wartości.

Podczas naszej pracy konsultanckiej i trenerskiej w polskich firmach od lat gromadzimy różnego rodzaju studia przypadków. Dzięki temu książka składa się nie tylko z praktycznych narzędzi i wskazówek, jak efektywnie zarządzać zespołem, ale również zawiera doświadczenia z polskiego rynku.

Książka przeznaczona jest dla menedżerów każdego szczebla – od prezesów i członków zarządów po kierowników małych zespołów – którzy chcą stać się silnymi liderami.

Książkę można kupić w księgarni PWN: Księgarnia PWN

Spis treści:

Rozdział 1 – Rekrutacja.

Rozdział 2 – Selekcja.

Rozdział 3 – Motywowanie do działania.

Rozdział 4 – Rozwijanie pracowników.

Rozdział 5 – Komunikacja w biznesie.

Rozdział 6 – Przywództwo i zarządzanie.

Rozdział 7 – Talent w zespole.

Rozdział 8 – Zarządzanie zmianą w zespole.

Szczegółowy spis treści do pobrania – tutaj

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.