Pomagam tworzyć środowisko pracy, w którym ludzie są zmotywowani, mają poczucie sensu i wpływu, biorą odpowiedzialność za realizowane zadania i dzięki temu osiągają ponadprzeciętne wyniki.

Robię to jako trener i  coach biznesu oraz konsultant projektów HR.

To, co sprawia, że realizowane przeze mnie projekty spełniają oczekiwania Klientów to fakt, że w swojej pracy koncentruję się na tym, co najważniejsze dla Klienta i co przyniesie mu najbardziej wymierne rezultaty. Dlatego pracuję na przykładach z życia danej organizacji, uwzględniam jej specyfikę i dopasowuję narzędzia do jej rzeczywistych potrzeb. To sprawia, że Klienci szybko mogą zauważyć efekty działań, a tym samym nabierają zaufania do proponowanych metod. Swoje doświadczenia opisałam w książce „Siła lidera. Doświadczenia z polskiego rynku” (PWN, 2016).

Na bieżąco śledzę innowacyjne metody oraz narzędzia szkoleniowo-rozwojowe, co zaowocowało stworzeniem przeze mnie platformy e-learningowej SEDNO, na której udostępniam autorskie materiały w postaci kursów online, filmów video, materiałów PDF, one-page, testów itd. Dzięki platformie część działań można przenieść do świata online, a podczas tradycyjnych spotkań „na żywo” skupić się tylko na tym, co najważniejsze. Jest to niewątpliwa oszczędność czasu dla Klienta oraz sposób na zmaksymalizowanie założonych efektów. Z moich doświadczeń wynika, że Klienci niezwykle cenią sobie takie połączenie.

Lubię pracować projektowo i długofalowo. Dlatego pracuję tak, aby zbudować zaufanie i partnerską relację z Klientem, a tym samym buduję markę firmy, którą reprezentuję.

MOJE KLUCZOWE KOMPETENCJE

  • Planowanie oraz realizacja projektów rozwojowych dla zarządów, wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz liderów projektów.

Tematyka:  przywództwo oparte o coaching i mentoring, budowanie zaangażowania, samodzielności i współodpowiedzialności u pracowników, skuteczna komunikacja wg modelu NVC, budowanie zespołów mocnych przez swoją różnorodność.

  • Planowanie oraz realizacja projektów rozwojowych dla pracowników działów HR.

Tematyka: budowanie pozycji HR jako strategicznego partnera biznesowego, Human Performance Improvement – czyli łączenie działań HR z celami biznesowymi organizacji, efektywne diagnozowanie luk kompetencyjnych i adekwatny dobór rozwiązań, efektywna komunikacja na linii HR-biznes, budowanie strategii ZZL w organizacji.

  • Opracowywanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych w organizacjach – audyt, projektowanie, implementacja, komunikacja, budowanie strategii rozwoju kluczowych kompetencji.
  • Opracowywanie i wdrażanie Programów Sukcesji, Programów Talentów, Systemów Okresowych Ocen Pracowniczych, Dzielenia się Wiedzą.
  • Prowadzenie procesów coachingowych w oparciu o standardy i etykę International Coaching Federation.
  • Projektowanie i uruchamianie platform szkoleń online.

Na życzenie przedstawiam referencje z przeprowadzonych projektów.

Zapraszam do współpracy!

Portfolio do pobrania (PDF)